Visioner byggs inifrån

Lyft fram dina drömmar och våga mer!

På kursen Visioner byggs inifrån lär du dig att ta vara på dina inre styrkor och bli mer medveten om dina handlingsmönster och beteenden. Du presterar mera när du lär dig fokusera på det som ger kraft och styrka. Verktygen i metoden Visionsbygge Inifrån är utvecklade under tjugo års tid av den amerikanske framtidforskaren Warren Ziegler och vår kursledare har arbetat tillsammans med honom.

visioner-kvinnaVisionsbygge Inifrån är till för att skapa tydliga och levande framtidsbilder som uppmanar till handling. Du får även lära dig att använda självhypnos, precis som elitidrottare  gör för att bli framgångsrika.

Det som framför allt skiljer Visionsbygge Inifrån från andra metoder är att du arbetar med framtidsbilder som tar fasta på dina egna inre drivkrafter. För att kunna förverkliga din önskvärda framtid måste du veta vad du innerst inne vill. Vad känns rätt och riktigt? Metoden är ett även utmärkt sätt att skapa visioner för utveckling i företag, organisationer och föreningar. Det är viktig och bra, för nyttjas kreativiteten ökar effektiviteten. Det gillar alla!

I Visionsbygge Inifrån får du lära dig flera olika processinriktade verktyg. Ett av de allra viktigaste är en annorlunda metod att lyssna till andra. Utan att värdera eller döma. Arbetet bygger på respekt, både för andra och dig själv och sker  både enskilt och i grupp.

Kursen är öppen för alla och kräver inga andra förkunskaper än nyfikenhet, men passar särskilt bra för dig som vill fördjupa dina kunskaper i konsten att djuplyssna eller som varit med i våra tysta grupper i Brasilien.

I grundkursen stannar vi vid att skapa en egen individuell vision, men arbetet med metoden kan utökas för att passa företag och organisationer som behöver bygga visioner och skapa målbilder.

Lär dig att skapa framtidsvisioner som ger lust och handlingskraft.

visioner-kurs-hjarta

”Öppna dig själv för djupt inre sökande och se efter vad du finner när du frågar vad som är dina personliga gåvor och talanger och vad du kommit till den här världen för att göra? Vet du ens hur du ska öppna dig själv för den sortens djupa frågor och för rösten från ditt inre jag? Och hur sorterar du så att svaren verkligen får mening och praktisk betydelse?

Warren Zieglers metod ”Visionsbygge inifrån” lärde oss att lyssna – djupt och med öppna hjärtan och sinnen – till vår inre röst.  Warren Ziegler var framtidsforskare, lärare och en av västvärldens stora tänkare. Han var också en av mina allra käraste vänner och inspiratör till många fina diskussioner som vi haft på tu man hand. 2004 lämnade Warrren det här jordelivet för att fortsätta sitt arbete i en annan dimension och verklighet.”
Av Melanie I. Mulhall, prisbelönt författare.

Läs kursdeltagarnas egna berättelser

Referenslitteratur: ”Ways of Enspiriting” och ”When your Spirit Calls” av Warren Ziegler