Reseförsäkring

Du som resenär behöver alltid teckna din egen reseförsäkring.

Ibland omfattar vanliga hemförsäkringar även resor. Reseförsäkringar kan även ingå vid betalning med betalkort eller från det konto som kortet är kopplat till.

Om varken kort eller hemförsäkring ger dig tillräckligt skydd behöver du teckna en separat reseförsäkring via ditt försäkringsbolag. Du kan även teckna det via Big Travel:s kontaktperson Mark Edwards tel: 040-662 12 54.

Reseförsäkringen är en garanti för att du som kund, eller dina anhöriga, inte ska drabbas av orimliga kostnader om något skulle hända dig under resan och brukar täcka kostnader för avbokning om du skulle bli sjuk. Normalt gäller inte reseförsäkringen för den eller de sjukdomar eller skador som du redan har när du påbörjar resan.

Villkor och ersättningsmöjligheter kan dock variera beroende på vilket försäkringsbolag du väljer.

OBS! Om du ska resa till Brasilien måste försäkringsskyddet även gälla för länder som inte är med i EU.