Om Paula Hämäläinen-Karlström

Jag bygger vägar hem till mig som person med bild, ord och drama.

Paula Hämäläinen-Karlström

Paula Hämäläinen-Karlström

Född i Helsingfors, uppvuxen i Stockholm och med en studietid i Florens känner jag mig som människa och person hemmahörande i olika kulturer. Det är inte antingen eller, utan både ock som gäller. Jag har flera egna språk och söker ständigt nya förhållningssätt och tankar om det underbara och utmanande uppdraget livet ger oss, konsten att vara människa. För mig är det att söka och finna både världsliga och andliga fenomen och upplevelser, som när de bearbetas blir till byggstenar på den väg som för hem till mig, till det som är jag. En väg som leder mig till min egna förståelse av vem jag är och vad livet vill visa mig. En livslevande och oupphörligen pågående process utan slut…

När jag som sjuåring och klassens enda invandrarbarn började skolan utan att kunna ett enda ord svenska lärde jag mig betydelsen av att med egna krafter bygga en sådan väg till sig själv i en ny livssituation. Ingen annan var ju som jag, hade det som jag och ingen kunde jag dela tankar och känslor med för att förstå händelser, människor eller det som var på gång i klassrummet. Då kom insikten om att det finns en kommunikation bortom orden och det uppenbara. Där tog jag mina första försiktiga steg på stigfinnandet tillbaka till mitt hem, min känsla av att vara jag. Det är livsresan jag alltjämt befinner mig på.

Upptäckten av något bortom det sinnligt förnimbara fördjupades när jag som trettonåring förlorade min mamma och vän. Hon dog hastigt och oväntat av en hjärnblödning. Kanske är det denna min djupaste upplevelse och smärtsammaste sorg som förankrat mig starkast i övertygelsen om att livets många dimensioner väntar på oss och vår upptäckt av dem. Alltsedan dess, år 1967, har jag intresserat mig för och försökt närma mig dessa dimensioner bortom det allra mest uppenbara.

Att närma sig det ordlösa och reflektera över hur livet och världen bortom det som självklart visas för oss är spännande. Här kommer färgerna och formerna till hjälp. Färg och form förmår genom sitt väsensartade sätt att existera förmedla nyanser, komplexa stämningar och känslor på ett direkt och ordlöst sätt. Varje bild berättar något om mig själv för mig själv, vare sig min förebild är en känsla, en tanke eller en observation av det jag ser omkring mig.

Försöken att skildra och förstå livets mångsidighet har lett mig vidare till att utbilda mig och arbeta konstnärligt , med måleri och skulptur. Något som jag senare kombinerat genom utbildning och arbeten med pedagogyrket och ledarskapsuppdrag bland annat som verksamhetschef inom omsorgen och som rektor för en idéburen särskola. Behovet av att förstå sig själv för att kunna vägleda och inspirera andra förde mig till en sjuårig utbildning till psykodramaledare. Psykodrama blev min metod att handleda och inspirera de medarbetare jag som chef fick lära känna och samarbeta med. Det är aktionsmetod som förutom att vara ett handledningssätt är både konstnärligt, djupt engagerande och bjuder dessutom ofta på både humor och glädje. Viktiga ingredienser, inte minst i arbetslivet!

Idag lever och arbetar jag i Järna. Gillar min trädgård, är starkt förbunden med min hund och tycker om att umgås med familj och vänner. Känner en djup tillfredställelse när jag kan dyka ner i livets mer konstnärliga dimensioner vare sig det är måleri, psykodrama eller ett hjärtevärmande samtal.

– Jag älskar att utmana min kreativitet och nu hoppas jag få lära känna DIG och din väg hem till dig själv. Vi är vad vi är, och att ta del av varandras tankar, bilder och drömmar skapar mening i våra liv.

Livet för mig, handlar om att lära sig kommunicera, i många riktningar och på flera plan.

Jag är konstnär,pedagog, psykodramaledare och har studerat praktisk kunskap och Jungiansk psykologi.